Сам процес нестајања и дезинтеграције једног друштва и једне државе подразумева мноштво активних учесника. Последњи догађаји јасно указују да је Виши јавни тужилац у Београду, спремно преузео своју доживљену или додељену улогу.

Српски демократрски савез сматра најпре противправним, а потом и крајње деградирајућим и неумесним саопштење Вишег јавног тужилаштва у Београду, који је без претходне оцене постојања кривичних дела, себе ставио у улогу арбитра или још горе – упозоравача у медијском водвиљу који траје.

Већ је постало уобичајено да се Виши јавни тужилац у Београду, стављајући себе у улогу најпре медијске звезде, потом и жртве оглашава о разним темама – пре свега одговарајући на наступе посланика у Народној скупштини. Међутим, саопштењем од 15 фебруара 2023.године, Виши јавни тужилац дао је себи за право да утврђује и пресуђује постојање „екстремизма“ као политичке категорије, као и да пре подношења било какве кривичне пријаве, утврђује постојање кривичних дела. Овакав приступ отвара низ других питања које се односе на само познавање кривичноправних прописа од стране Вишег јавног тужилаштва у Београду, што уједно представља и заказнело оправдање због чега Виши јавни тужилац у Београду није у стању да препозна кривичнa делa из члана 307-308 KЗ-a.

Врхунац покушаја самопотврђивања, представља чињеница да Виши јавни тужилац у Београду своје саопштење у име државног органа пише у првом лицу једнине.

Уједно, саопштење Вишег јавног тужиоца у Београду, представља доказ тешког стања институција у Републици Србији, доказујући стару тезу да животу у хаосу и беспоретку није неки живот.

                                                                   СРПСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ