Радост је праведнику чинити што је право, а страх онима који чине безакоње (Прич. XXI, 15).

СРПСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ

Основна начелаСрпски демократски савез (скраћено СДС) се оснива са добром вером и поуздањем да „правда држи села и градове, а у циљу очувања, развоја и обнове српске државе и друштва на темељима који су постављени у Рашкој, Зети, Хиландару, Жичи, Орашцу и Такову, на Церу и Колубари. Слободна, демократска и самостална Србија, заснована на дугој саборној хришћанској традицији, гарант је демократског уређења и очувања виталних интереса српског народа на Балкану. Да би била таква она треба да баштини традицију наших слободарских покрета који су се борили за слободу и самосталност народа.

Данас, после низа ратова на простору бивше Југославије, невољне обнове државности под народним именом (2006. године) и тешке ситуације у којој смо се нашли, Србија би требало да све посматра из перспективе српског интереса. Демократски принципи су последње уточиште слободе обичног човека који се последњих деценија све више угрожавају широм света. То је свет који постаје постдемократски и у којем се методе и опсези надзора над друштвом константно увећавају. То је свет у којем се све мање слуша и поштује народна воља и урушава темељни систем вредности.

Зато, СДС полази од жеље за афирмисањем хришћанских вредности слободе личности и солидарности. Он баштини идеје родољубља и демократског уређења, уз пуно поштовање и негу традиција српског народа и разумевање посебне улоге Српске православне цркве у неговању, очувању и даљем развоју српског идентитета и државности.

Слобода личности и са њом повезана приватност, данас су угрожени широм света. У том смислу наша борба за слободу припада традицији која подразумева поштовање човека као јединствене личности, бића духа и материје. То подразумева залагање за природну породицу, за неговање људског живота насупрот културе смрти, за хуманизам насупрот трансхуманизму.

. . .

Чланови Српског демократског савеза полазе од националне државе као основне политичке организације која гарантује очување и унапређивање националних интереса српског народа у земљи и у расејању као и интереса свих њених држављана без разлике по полу, верској, расној или националној припадности. СДС се залаже да српска национална држава посебно води рачуна о неговању српске културе, језика и традиције. Слобода и самосталност су основни предуслови опстанка државе и они подразумевају територијални интегритет који је данас угрожен окупацијом Косова и Метохије. Претњу по нашу самосталност дугорочно представља и све мањи број младих људи, због емиграције и ниског природног прираштаја.

Демографска катастрофа која је погодила Србију и Балкан није последица само лошије економске ситуације него и широко распрострањеног осећања неправде. Неправда се осећа због вишедеценијске негативне политике кадрирања која је кулминирала од 2012. године, раширене корупције и организованог криминала. У том смислу неопходно је спровести и лустрацију свих учесника у државном апарату који су непосредно произвели економску и политичку штету интересима државе Србије.

Стога, конкретни примери и законске мере сузбијања и одлучног кажњавања корупције и криминалног деловања представљају део мера које треба посредно да допринесу демографском оздрављењу Србије. Као земља матица, Србија мора да брине и о демографским кретањима српског народа изван његових граница.

Међународне околности у којима је дошло до окупације јужне покрајине су измењене и свет је данас мултиполаран уз сукобљавање великих и регионалних сила на војном, економском и научном плану. Данас Србија има снажне савезнике и партнере са којима може градити свестране и обострано корисне односе, не искључујући сарадњу са свим оним државама и другим међународним актерима са којима је то могуће и плодотворно.

Посебно је суноврат државности, након окупације из 1999. године, настављен од 2008. године и уласка у процес пузајућег признавања сецесионистичких албанских власти у Приштини као носиоца легитимне власти са све Уставом и законима изван легалног система Републике Србије, а у склопу наводног процеса приступања Србије Европској унији. Само две године након обнове државности под именом Србије, започиње постепено одрицање од самосталности (суверености) и суштинско пристајање на нелегалну сецесију Косова и Метохије. Све се то чини зарад магловитих обећања о уласку у наднационалну заједницу, Европску унију.

СРПСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ позива народ (не само српски, него и све оне који живе у Србији) да се одупру таквој политици зарад заштите слободе и гаранција колективних и појединачних права свих држављана. Одупирање подразумева и заштиту и бољи рад институција државе Србије и складнији развој наше заједнице засноване на начелима које промовишу чланови, активисти и присталице СДСа:


 • Неговање и очување српске државотворности, слободе и традиција,

 • Поштовање и афирмација политичке и војне неутралности,

 • Очување унутрашњег уређења на основама уставом ограничене власти, парламентарне демократије и заштите основних људских права,

 • Заустављање распродаје државне имовине и необновљивих ресурса, одустајање од мера које намећу међународне финансијске институције и вођење самосталне развојне политике;

 • Јачање традиционалних вредности и подршка родитељству и породици као основној ћелији нашег друштва, уз широк спектар подршке демографском опоравку српског народа;

 • Залагање за очување и неговање аутономне сфере друштва, привредног живота, јавности, професионалног и интересног организовања

 • На националном интересу засновано деловање у међународним односима, почев од односа на Балкану,

 • Неговање и подршка развоју српске културе (језика, просвете, науке, уметности) уз снажно ослањање на традицију и прихватање савремених достигнућа у земљи и у иностранству, као и заштита културног наслеђа националних мањина на тлу Републике Србије,

 • Неговање родољубља као основног носиоца самосталности и слободе државе,

 • Очување и заштита природне околине као саставни део планирања технолошког развоја и иновација,

 • Неговање и подршка развоју приватног предузетништва уз социјално одговорну политику државе и њено активно учешће у одређивању и развоју стратешких грана привреде,


Начела Српског демократског савеза су сагласна принципима и нормама који важе у међународним односима, не угрожавајући никога појединачно. Стављајући националне интересе у први план, борбу за слободу и самосталност у демократски уређеном друштву, уз снажно залагање за владавину права, Србија ће моћи да буде уређена на добробит и народу и појединцима.Очување и обнова државе

Држава, као основна јединица у структури међународних односа је добила на повећаном значају у великим кризама нашег доба (велика европска мигрантска криза, криза поводом вируса Ковид-19, велика светска економска криза од 2008…). Држава је кључна политичка организација за заштиту и гаранцију права и обавеза како народа тако и појединаца на њеној територији.

Непрекинуто залагање за европске интеграције од 2000. године до данас Србију није увело у Европску унију али ју је учинило подложнијом уценама, неповољним условима и ограничењима у спољној и унутрашњој политици те економском и научном развоју. Европски стандарди у Србији су често значили процес издаје Косова и Метохије кроз успостављање граничних прелаза на административној линији, признавање диплома, новог међународног позивног броја за КиМ, препуштање енергетског сектора, судства, поште и јединица локалне самоуправе у оквире сецесионистичких органа и институција. Осим тога, кључна одлика процеса приступања ЕУ огледа се у распродаји националног блага, рудних налазишта, предузећа, грађевинског и пољопривредног земљишта те банкарског система и концесија на изворе вода. Остали аспекти европских стандарда односили су се на реформе војске и полиције који су довели до драстичног редуковања броја припадника војних снага, делимичне милитаризације полиције и никаквог помака у борби против организованог криминала, што је видљиво и у другим суседним земљама попут Бугарске, Хрватске или Босне и Херцеговине.

Зато Српски демократски савез жели да афирмише српску државност, подржи оне промене које доводе до јачања владавине права, одлучног сузбијања организованог криминала и подизања српске привреде на здраве основе. У Србији и међу нашим држављанима у расејању, те шире у српском народу постоји довољан број људи способних да дају допринос обнови државе и њеном напретку. Врло је важно да држава Србија, као матица, помогне очувању и даљем развоју српских заједница на Балкану и шире у расејању, а посебно у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској.

Снажна држава подразумева здрав државни апарат вођен начелима ефикасности и друштвене корисности. Запошљавање у државним институцијама и органима треба вршити, кад год је могуће, путем конкурса. Део проблема са јавном управом односи се на запослења огромног броја људи по партијским директивама или захваљујући везама. Често је потребно такве људе отпустити, што неће бити препрека њиховом конкурисању за иста или слична радна места у државној управи. Залажемо се за формирање посебних школа за образовање кадрова за рад у државној управи.

У том циљу СДС ће се залагати за доле наведена начела државног уређења, спољне и унутрашње политике:

1) У Уставу Републике Србије (2006) изложена су добра решења која нормативно и институционално обезбеђују функционисање Србије као модерне демократске државе засноване на начелима владавине права, што гарантује добро државно уређење. Уставна решења у низу области су добра и посебно су важна она која регулише извршну, законодавну и судску власт. Норме које гарантују судску контролу уставности и законитости и овлашћења Уставног суда у складу су са најбољом уставном традицијом и савременим решењима. Уставне гаранције независности судства и непомерљивости судија и тужилаца, такође, добар су правни оквир за делатни систем судске заштите основних права грађана. Србија има највише стандарде у области заштите основних људских права и заштите мањина.

Но, имајући у виду низ системских проблема, од раширене корупције, до манипулација изборним процесом потребно је мењати поједина решења, а у циљу остваривања начела слободе, демократије и афирмисања живота насупрот културе смрти. Законска решења наметнута и пропагирана споља у области образовања, породичног законодавства те људских права је потребно изменити. У складу са политиком одустајања од бескрајног пута у Европску унију, потребно је предузети преговоре са Унијом у смислу редефинисања узајамних односа што ће утицати и на измену појединих закона донетих зарад усклађивања са правом Уније.

Поред опште неправде и криминализације јавних установа, актуалну власт одликује припрема промене Устава, између осталог у циљу брисања Косова и Метохије из највишег правног акта.

2) Питање Косова и Метохије је првокласно државно питање. Све владе Србије од 2008. године, а нарочито актуелна напредњачка власт, ово питање решавале су кршењем Устава Србије с циљем да задовоље интересе Сједињених Држава и већине држава чланица Европске уније, које инсистирају на признању нелегалне државе Косова од стране Србије. СРПСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ сматра да се свака државна политика одбране Косова и Метохије мора чврсто држати правних основа које дају Устав Србије и Резолуција Савета безбеднсти УН бр. 1244 (1999), али и основни међународноправни акти, као што су Повеља УН, и Завршни акт из Хелсинкија. Ове чврсте и поуздане координате сваке праве државне политике о овом питању најјаче су уздрмане управо деловањем власти Србије и њиховим нелегалним и противуставним споразумевањем са сепаратистичким представницима косметских Албанаца. Бриселски споразум потписан априла 2013. године као и Акт „Економска нормализација из Вашингтона од 04.09.2020.године директно воде ка правном (de iure) признању Косова од стране Владе Србије.

Задатак СДС и свих патриотских снага Србије и српског народа јесте да спречи спровођење овог „споразума“ и онемогући најгору перспективу пузећег признавања Косова. Први корак у том правцу јесте разбијање медијске блокаде и монопола у званичном извештавању о овом кључном питању државне политике Србије. Поред тога, имамо моралну и уставну обавезу да свим људским средствима заштитимо свој народ који живи у Покрајини (како Србе тако и друге наше држављане), као и да му пружимо конкретну, материјалну, политичку и духовну подршку.

3) Територијално уређење Србије треба да остане у оквирима постојећих уставних решења. У том погледу важно је афирмисати уставне оквире за статус АП Војводине који подразумевају постојање Извршног већа, а не Владе, на пример. Такође, постојећа решења не спречавају стварање нижих територијалних јединица као носиоца праве локалне самоуправе. Наш циљ је јачање локала, а не обнова и преплитање надлежности између Покрајина и централних републичких власти.

Локална самоуправа у организационом и материјалном погледу мора бити у складу са одговарајућим начелима и нормама Устава Србије. СДС ће радити на стварању боље и потпуније законске регулативе која ће омогућити ефикасно деловање и функционалност локалне самоуправе. Ово се посебно односи на њено финансирање и самофинаснирање. У садашњем правном систему локалних самоуправа у Србији градови имају исте надлежности као и општине. Залажемо се за деконцентрацију државних послова, тј. поверавање градовима више функција како би се грађанима приближила државна администрација и како би они обављали већу контролу над њеним радом. Неопходно је, такође, повећати надлежности извршних органа јединица локалних самоуправа, поготову оних који се односе на оперативне послове општинских и градских управа и јавних комуналних предузећа и установа, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе. Посебно, држава мора да створи системска решења која ће знатно поправити положај општина које се налазе у привредно неразвијеним и политички запуштеним подручјима Србије

4) Спољна политика, односи са суседима, ЕУ. 

Улога председника Републике, Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Србије у домену спољне политике дефинисана је Уставом Републике Србије, као и Законом о спољним пословима и мора бити усклађена са њима.

Република Србија задржава право да анулира све споразуме који су донети у претходном периоду, a за које се утврди да нису у сагласности са Уставом Републике Србије.

Србија ће водити самосталну спољну политику засновану на строгом поштовању суверенитета и територијалног интегритета свих држава чланица ОУН. Сходно наведеном, Србија ће посветити посебну пажњу продубљивању и развијању билатералних односа са државама које нису признале једнострано проглашену независност Косова (ЈПНК). Такође, Република Србија ће уложити додатни напор да побољша односе и са државама које су признале ЈПНК, а све у циљу њиховог придобијања за повлачење признања. Република Србија се неће мешати у унутрашње послове других држава, али истовремено неће дозволити мешање других у своје унутрашње послове. Рад страних Дипломатско конзуларних представништава (ДКП) и представништава међународних организација у Републици Србији мора бити усклађен са Бечком конвенцијом о дипломатским односима из 1961. године.

Република Србија ће остати чврсто привржена сарадњи са свим суседним државама. Уједно, Република Србија ће, у складу са међународним правом, активно пратити положај српског народа у суседним државама и помагати га. Република Србија ће настојати да реши сва отворена питања са суседима, али не на сопствену штету и не на начин који ће се негативно одразити на положај Срба у тим државама. Обавеза Републике Србије је да води рачуна о културно-историјском и духовном наслеђу српског народа у региону. Срби у расејању неотуђиви су део нашег националног бића и Република Србија им, у свом спољнополитичком деловању, мора посветити дужну пажњу. Сви ресори Владе Републике Србије дужни су да, у домену својих надлежности, успоставе канале комуникације са Србима у расејању, без обзира на географску удаљеност или њихов број. Сама Србија ће учинити што је могуће да додатно повеже наше људе који су емигрирали са матицом, између осталог и реформама избора закона о народним посланицима. То подразумева да мањи део посланика (10-15) буде бирано у иностранству. Наши људи са пребивалиштем у земљама широм света би добили своје директне посланике у српском парламенту и на тај начин би могли боље да представљају интересе нашег народа изван Србије и допринесу делимично њиховом повратку, а другим делом њиховом везивању за Србију.

Спољна политка Републике Србије не може бити успешна без неговања добрих и пријатељских односа са државама чије мањине живе у нашој земљи.

Република Србија ће активно учествовати у свим важним регионалним иницијативама и орагнизацијама. Истовремено, Српски демократски савез сматра да је потребно детаљно проучити и преиспитати домете досадашњег учешћа Републике Србије у бројним регионалним иницијативама, будући да није мали број оних чије деловање нема никаквог суштинског ефекта по регионалну стабилност, а које беспотребно исцрпљују дипломатске ресурсе Републике Србије.

На мултилатералном плану, фокус ће бити на активностима у ОУН и другим платформама које доприносе миру и стабилности у свету. Република Србија је на мултилатералном плану отворена за сарадњу са свим државама и међународним организацијама које поштују принципе садржане у Повељи ОУН.

Република Србија мора имати јаку и професионлану дипломатску службу, способну да одговори на све озбиљније и непредвидивије изазове у међународним односима. СДС се залаже за деполитизацију и кадровску реорганизацију Министарства спољних послова Републике Србије. За активнији спољнополитички наступ неопходно је (са мањим одступањима) очувати и кадровски појачати постојећу ДКП мрежу Републике Србије.

Спољна политика Републике Србије, такође, мора имати снажно изражен економски резон.

Република Србија треба да одбаци тренутно важећи Споразум о стабилности и придруживању (ССП) са Европском унијом. Статус кандидата за чланство у ЕУ, који је Република Србија добила 2011. године, нашем народу није донео бољитак нити перспективу истог. Поред тога што примена тог Споразума у крајњем подразумева да Србија мора да се одрекне Косова и Метохије, низом одредби се гуше наша пољопривреда и спољна трговина. Пут у чланство Европске уније, који Србију материјално и морално већ много кошта, јесте пут без циља и без видљивог краја.

Уместо тога, СДС ће се залагати за другачије уређење односа са ЕУ кроз билатералне споразуме са Европском унијом и са њеним земљама чланицама. Приликом закључивања тих споразума, као слободна и независна земља морамо пре свега да водимо рачуна о сопственим националним интересима. Уместо фаталне зависности од ЕУ, Србија треба да створи амбијент слободног избора на основу добро прорачунатих националних интереса. Данашње кретање Европе и света ка мултилатерализму – привредном, безбедносном, културном и сваком другом – даје нашој земљи реалну прилику да трасира осмишљене националне стратегије, а не да се везује за политичке савезе и војне блокове.

5) Политичка и војна неутралност. Основни став Српског демократског савеза јесте политичка и војна неутралност. То подразумева да Србија не треба да буде чланица ЕУ, јер Унија има супротстављене интересе Србији и претпоставља нарушавање територијалног интегритета, суверенитета и економског развоја Србије. Осим тога, незванични услов за чланство у ЕУ је и чланство у НАТО савезу. Како је тај савез више пута извршио агресију на српски народ, грађани Србије су у огромном проценту против прикључењу истом. У складу са напред наведеним, СДС се залаже да Србија не треба да буде члан ни ЕУ ни НАТО савеза.

Управо из наведених разлога, Србији је потребна снажна и деполитизована војска која ће бити фактор одвраћања оних који би да наруше њену политичку и војну неутралност. Сва доктринарна и стратешка документа наше војске морају да се додатно ускладе са овим принципом. Основни задатак војске јесте очување суверенитета и територијалног интегритета државе. Право и обавеза свих способних грађана мушког пола је да прођу основну војну обуку и да, према потреби, учествују у одбрани земље. Улагања у кадровску попуњеност и материјалну базу морају бити значајно већа.

Начелно гледано, СДС сматра да Србија не треба да буде члан ни једног трајног политичког или војног савеза. Србија је своју државност градила самостално и у тежим временима него што су данашња (кроз цео 19. век) и управо то историјско обележје чини Србију препознатљивом у регионалном и ширем окружењу. Због компликованог геополитичког положаја, потребе опоравка и мирног развоја земље, и наше историје, СДС снажно афирмише неутралност која подразумева да Србија неће приступати ни једном војно-политичком савезу. Политичка неутралност подразумева, такоће, неучлањење Србије у политичке савезе, попут ЕУ.


Економски програм


Крупни транснационални капитал данас постаје претња приватном власништву и економској слободи већине становништва. Под његовим утицајем, а преко западних држава и међународних организација попут ММФ и Светске банке, српске власти су, после петооктобарског преврата (2000), прихватиле неолиберални програм економских промена (такозвани Вашингтонски договор) који је водио брзом урушавању, ионако слабашне, српске привреде. Овим програмом Србију, као, уосталом, и друге постсоција-листичке земље, требало je лишити власништва над ресурсима којима располаже и довести је у дужничку зависност (дужничко ропство) да буде беспоговорни послушник моћних и богатих, а овај простор је третиран, пре свега, као извор јефтине и обесправљене радне снаге, те тржиште за производе и банкарске услуге западних земаља.

Основна претпоставка за заустављање даље отимачине кроз приватизацију преосталих јавних предузећа (преосталих банака, комуналних предузећа, ЕПС, Телекома и Пошта) те за истинску модернизацију привреде, јесте јасна политичка воља власти наше земље да се измени погубни економски образац примењиван од 2001. године. Искуства других земаља које су успешно реформисале своје привреде показују да је то могуће уз развој сопственог програма економских промена које су резултат домаће памети, ослоњене и на добре примере из других земаља. За све то СДС ће имати подршку сопственог народа који тавори у наводно „једној од најуспешнијих европских привреда”.

СДС полази од претпоставке да ће ефикасна борба против корупције, против негативне селекције која је оптеретила државну администрацију и јавна предузећа и против организованог криминала уз изградњу солидарне економске политике довести до демографског опоравка и јаког економског замаха. Резултат тога биће економски раст кроз нове инвестиције и отварање нових радних места.

Ослањање на стране директне инвестиције, субвенционисање иностраних инвеститора и примена мера штедње које су прописале међународне финансијске институције, није допринело обезбеђивању континуалног привредног раста. Чак напротив. Страни инвеститори су, наравно, добродошли, али се њима не могу подређивати правила игре у српском систему.

Стога СРПСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ предлаже два стратешка правца привредног замаха Србије:

 1. За носиоце будућег развоја и започињања силног економског замаха морају прогласити велики привредни системи у државном власништву и домаћи инвеститори. Стога је потребно повратити, одржати или ојачати државно учешће у стратешким привредним гранама. Велики привредни системи у државном власништву, попут ЕПС-а и Телекома, се не смеју продавати, а у неким другим секторима је неопходно реорганизовати их, укрупнити капитал и учинити конкурентнијим на тржишту. Пословање великих привредних система у државном власништву мора бити транспаретно и лако проверљиво. Тако ће бити спречене злоупотребе. Улога великих привредних система у државном власништву је да се преко њих врши обезбеђивање континуалног привредног раста, трансфер технологија и знања из иностранства у земљу, те да се преко пројектног финансирања и повезивања са научним институтима и универзитетима подржи даљи развој науке у земљи. На велике привредне системе у државном власништву ослањала би се мала и средња предузећа, којима би се на такав начин обезбеђивали послови и повећавала конкурентност у односу на понуђаче из иностранства. Задуживање великих привредних система у државном власништву је оправдано само за потребе развојних пројеката.

 2. Друго крило економског замаха су домаћи привредници.

А) Све послове изградње државне инфраструктуре, који се тичу великих привредних система у државном власништву или које доминантно финансирају институције Републике Србије, треба да изводе предузећа са већинским учешћем домаћег капитала. Залажемо се за ојачање транспарентности јавних набавки које не угрожавају безбедност Републике Србије. У том циљу предлажемо увођење судске заштите свих учесника у поступцима јавних набавки.

Б) Дакле, стратешки системи – телекомуникације, енергетика и електропривреда, путна и електро инфраструктура, треба да остану у државном власништву. Неопходно је основати и државну развојну банку која би под повољним кредитима финансирала стратешки развој. Осим тога потребно је обезбедити и државну комерцијалну банку која би кредитном политиком утицала на ниже каматне стопе код банака у већинском приватном и страном власништву.

В) А када се ради о пројектима које финансирају други субјекти, тамо где су услови конкурса дискриминаторски за домаћу привреду, различитим механизмима, укључујући преко државних банака, помоћи домаћа предузећа, попут обезбеђивања кредитних гаранција, увоза технологија и слично.

Г) Пореска политика мора бити таква да охрабри запошљавање, али истовремено да осигура радника. То би се могло остварити путем укидања пореских олакшица предузећима која би олако отпуштала раднике са циљем добијања олакшица за новозапослене. Олакшице без гаранција су примењиване у претходном периоду и нису погодовале ни привредном расту државе, ни бољитку народа.

Српски демократски савез се залаже за степеновано опорезивање у складу са приходима. С тим у вези СДС ће се залагати за утврђивање пореских разреда. Осим тога, СДС се залаже за фискалну политику која ће уважавати специфичности неразвијених подручја Србије.

Циљ пореске политике је масовност плаћања пореза, чиме би се надоместио износ који се губи постепеним смањењем пореских намета. Фискални и парафискални намети су реални у оном обиму у ком су сами порески обвезници у могућности да их плате и самим тим су инструмент будућег економског раста. Порези и други облици државних прихода (таксе, акцизе, царине и друго) ослобођени великих злоупотреба, проневере и отуђења биће довољни за бољи развој земље и већи стандард већине држављана.

Влада Републике Србије и њени органи морају да покажу највећу могућу флексибилност приликом доношњу модерних закона у области привреде и финансија. Ти закони ће омогућити стално праћење светских трендова у производњи и пласману производа, као и пласману капитала, независно од количине и обима услуге. Ту спада и олакшавање пословања путем интернета, Е-услуга и примена платних система који омогућавају промет домаћих физичких и правних лица са целокупним светским тржиштем.

Република Србија средства за даљи економски развој треба да потражи у сопственим резервама, а не у скупим иностраним кредитима, који у крајњој линији производе огромну задуженост земље и дужничко ропство. Један од најреалнијих извора средстава за улагања и будуће инвестиције јесу девизне дознаке наших радника из иностранства, које државном акцијом и кампањом исплативости могу бити барем делимично преусмерена са неселективне потрошње на развој предузетништва и предузетничког духа у народу.

СДС ће се залагати за стварање законског оквира који ће дозволити употребу девизних резерви земље за пројекте од највећег националног значаја.

Сходно законској регулативи и уговорима треба завршити приватизацију предузећа, извршити контролу досадашњег тока приватизације предузећа и, где год је то законски могуће, извршити ревизију приватизације уз одговарајуће обештећење Републици Србији. Посебну пажњу треба обратити на предузећа у којима је дошло до прикривеног промета пољопривредног земљишта.

5) Пољопривреда је у свакој земљи стратешка привредна област без обзира на број запослених и ниску ренту. СДС се залаже за промену приступа систему производње, прераде и продаје хране. Потребно је извршити ревизију прописа који би могућили строжију контролу квалитета производње хране, осигурати да се сва храна и пиће који се продају на територији Србије производе без састојака генетски модификованих организама (Србија без ГМО) и задржати забрану узгоја ГМО усева и коришћење ГМО прехране за исхрану животиња (макар и оних намењених за извоз у иностранство). Нема доказа о повећању производње усева засејаних ГМО семеном, али постоје студије које указују на вишеструке опасне последице по еколошки систем.

У пољопривреди, као стратешком сектору је важно, тамо где је могуће, повратити јавно власништво и преиспитати начин склапања уговора о (рас)продаји. Осим великих предузећа за производфдњу СДС се залаже за обнову задругарства као вид подршке малим произвођачима хране који су често били ослонац здравља нације. У том смислу посебну подршку држава треба да пружи породичним пољопривредним газдинствима, нарочито онима који имају млађу радну снагу.

Због свега наведеног пољопривреда ,мора бити подржана од стране државе, кроз субвенције и друге врсте сталних подстицаја. Пољопривредна производња, њено унапређење и повећање обима, морају бити заштићени од јефтиних, субвенционисаних и неквалитетних производа првенствено са територије земаља ЕУ, чијим се увозом угрожава домаћа производња, смањује приход становништва и самим тим смањује обим тражње и наплаћених пореза.

Помоћ државе се огледа кроз директну и индиректну подршку аграру путем одобравања повољних кредита, обезбеђивања неповратних средстава за унапређење производње, подстицања пласмана домаће производње на домаће и страна тржишта, и субвенционисањем различитих грана пољопривредне производње, како код великих тако и код малих произвођача. Посебну подршку држава ће дати произвођачима органске хране.

Залажемо се за заштиту географског порекла и брендирање домаћих производа, што би омогућило њихову препознатљивост на страним тржиштима.

Залажемо се за очување и унапређење научних институција које раде на унапређењу домаће пољопривреде.

Залажемо се за очување и подстицање узгоја аутохтоних сорти на овом простору.

Залажемо се одговарајућу државну подршку пратећим индустријама без којих је модерна пољопривреда незамислива.

Од изузетне важности за Србију је стварање услова за ревитализацију села као носиоца пољопривредне производње, што значи јачање пољопривредног газдинства, боље услове за живот и рад на селу, помоћ државе у образовању чланова пољопривредних газдинстава и задруга и заустављање миграције сеоског становништва у урбане центре . У том циљу држава ће побољшати саобраћајну и другу инфраструктуру, олакшати везу руралних и градских насеља чиме ће се олакштаи останак на селу и за оне који обављају одређена занимања својствена за градски живот.

Пољопривредно земљиште које је још увек катастарски друштвена својина, не сме да буде предмет продаје странцима и мора да буде уписано као јавно власништво Републике Србије. Имајући то у виду, ни једним законским актом и билатералним споразумом не сме се дозволити продаја земље странцима, а акти попут ССП-а који то предвиђају, морају да буду проглашени ништавним.

6) Енергетика.

Да би се очувала бар постојећа енергетска независност од увоза, СДС се залаже за сарадњу са свим друштвено-политичким актерима који заступају став да Електропривреда Србије (ЕПС) и Електромреже Србије (ЕМС) (као и Телеком), морају да остану у јавној својини Републике Србије. С тим у вези потребно је да Србија изађе из аранжамана Други енергетски пакет Европске уније.

У наредном периоду нас очекују измене на енергетском тржишту. СДС ће настојати да значајним подизањем материјалног статуса запослених у науци и истраживањима и уопште у енергетском сектору, те кроз олакшавање повратка наших стручњака из иностранства подстакне развијање нових или примену другде постојећих решења за уштеду енергије, оптимизацију њене производње и проналажење ачлтернативних облика снабдевања енергијом.


7) Србији је нужно потребно уравнотежавање спољнотрговинског биланса које се може заснивати само на повећању домаће производње и услуга како за унутрашњу тако и за спољашњу употребу. Србија је постала данас велики сервис у коме се довршавају полузавршени производи или се они само пакују. Недостаје производња, од оне елементарне која се односи на кућну хигијену (попут сапуна) до сложенијих производа. Како би домаћа предузећа могла да буду конкурентна на страним тржиштима и држава је дужна да им понуди пореске или друге врсте олакшица и повољне кредитне линије преко државне развојне банке. Дугорочно на тај начин моћи чемо да остваримо већи стандард значајног дела становништва.

8) Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском Унијом показао је до сада више штете него користи за привредни развој Србије. Он се више не може поправити и зато треба да буде поништен, ако је могуће у договору са ЕУ. Економски односи са ЕУ и њеним државама чланицама треба успоставити на новим основама, који подразумевају обострану корист потписника.

9) Правосуђе. Само истински независно правосуђе у стању је да сачува концепт правне државе као и идеју правде. Залажемо се да се избор половине носилаца правосудних функција врши у парламенту, квалификованом већином. Нису прихватљиви предлози да се избор већине или свих носилаца правосудних функција премести изван Народне скушштине.Друштвена област

Државотворни покрет Србије ће се у свом јавном деловању бавити и свим питањима значајним за свакодневни живот српског друштва и његов аутономни развој. Своје активности у овој широкој области Покрет ће заснивати на следећим програмским опредељењима:

1) Социјална, здравствена и демографска политика. Наша политика солидарности заснива се на дубоком уверењу да је држава дужна да, нарочито у овим  тешким економским временима, свим држављанима пружи социјалну сигурност на територији државе Србије. Систем је онолико добар, колико се покаже добрим према најугроженијим категоријама становништва. У Србији нико неће страховати од глади, хладноће или недостатка здравствене заштите. Сваком држављанину се мора обезбедити могућност коришћења  основних услуга: здравствених, образовних, културних, као и услуга социјалне заштите. Обавеза државе је да исплаћује пензије и да обезбеди, кроз радно, социјално и друго законодавство, право на рад и правичну зараду од рада. Услови за рад не смеју да угрожавају здравље људи који морају да имају право на зајемчену накнаду за рад, право на слободну индивидуалну и колективну погодбу, право на организовање у синдикате и задруге, право на штрајк, на плаћени одмор и плаћене празничне дане. Запослене жене, нарочито труднице, треба да имају посебну заштиту и право на плаћено породиљско одсуство у висини пуне плате. Особе са хендикепом морају да имају право на рад и живот од свог рада.  Ова права морају бити доступна сваком држављанину Србије. Залажемо се за увођење егзистенцијалног минимума за поједине категорија грађана. У склопу тога се залажемо за укидање могућности ангажовања извршитеља за физичка лица.

Посебну пажњу посветићемо породици која је темељ друштва и државе. Неприхватљиве су мере које се намећу нашем друштву, а које се тичу усвајања нових дефиниција породице, легализације хомосексуалних бракова, увођења рестриктивних механизама надзора родитеља и установљавања других института преко којих се покушава разорити породица. Породицу чине отац, мајка и деца и када је то неопходно о деци воде рачуна хранитељи. Породица заједно са школом чини оквир васпитно-образовног система, који уз здравство, културу и веру чини кључне чиниоце за здравље државе, народа и појединца. Здраво окружење у породици, школи и друштву представља основу за пораст природног прираштаја и обнове Србије. Механизми за постизање таквог окружења су бројни и вишеслојни и односе се како на заштиту запослених (кроз измене и допуне Закона о раду), заштиту родитеља и посебно трудница и мајки, повластица за вишедетне породице. Те повластице се односе на запослење, новчану и другу материјалну помоћ државе за треће дете и промоције здравих начина живота.

Драматичан пад природног прираштаја и егзодус народа из Србије пропраћен је већ дуго бујањем шунда и кича у култури, те промовисањем неукуса, простаклука и неморалности у јавној сфери кроз музику, ријалитије и друге садржаје. У склопу тога, наш народ је запљуснут промовисањем хомосексуалности, ЛГБТ и других нетрадиционалних сексуалних облика понашања. СДС не задире у приватност појединца, али се противи промоцији ових ставова у јавној сфери и залагаће се за измену законодавства и забрану промоције таквог понашања, посебно малолетницима по угледу на решења усвојена у Русији. Осим тога, залажемо се за промовисање квалитетних садржаја у култури и уметности.

Велика здравствена криза светских размера изазвана ширењем епидемије вируса Ковид 19 и мерама за њено сузбијање, нагласиле су лоше стање у нашем здравству. Ово лоше стање резултат је пре свега системског подстицања исељавања мединског особља из Србије кроз политику ниских примања, улагања у опрему, а не у кадрове. Законска решења која фаворизују набавку неквалитетне и јефтине опреме такође погодују пропадању здравственог система. Осим тога систем примарне заштите здравља је до те мере загушен да значајан број грађана здравствену заштиту потражује у приватном сектору иако плаћа за јавну здравствену заштиту. СДС се залаже за реформу здравства која ће институцију изабраног лекара проширити и на приватни сектор како би се делимично растеретиле локалне амбуланте и домови здравља. Потребно је значајно повећање материјалног стандарда лекара и осталог медицинског особља и појачавање здравствене заштите у мањим срединама.

2) Просвета и наука.

Основно образовање мора да буде обавезно и бесплатно. Наставни програми и планови морају да претрпе озбиљне измене, и у обиму, и у садржају, уз схватање да школа негује слободне и мисаоне људе, а не готове кадрове, уско усмерене. Велики умови у историји нису имали проблема са тадашњим облицима образовања, а сувише профилисано школовање ризикује да запречи откривање талената које адолесценти могу препознати након основне школе. Овај став не значи да не треба оставити, као и до сада, могућност уже стручног усмеравања у средњим школама.

Када је реч о програмима наставе и учења, држава мора посебно да води рачуна о националним садржајима у предметима као што су српски језик и књижевност, историја, географија, те музичко и ликовно васпитање. Један од циљева образовног система мора бити и изградња здравих и физички спремних чланова друштва.

Како би се поправио образовни статус нације и смањило сиромаштво, средње образовање такође мора да буде обавезно. Темељно упориште образовног система на овом нивоу треба да буде мрежа средњих и стручних школа где би се обављала селекција најспособнијих за упис на универзитете.

Залажемо се за смањивање броја универзитета јачањем критеријума њихове акредитације. Ово се посебно односи на бројне приватне универзитете са слабим стандардом и квалитетом високошколског образовања. Потребно је поново размотрити реформе студија које су учињене позивајући се на Болоњску декларацију, а у циљу побољшања квалитета како студија тако и укупне атмосфере на универзитетима.

Донаторски прилози и универзитетима и научним установама морају да буду ослобођени пореза, а све врсте завештања изузете од дажбина и накнадних такса.

Држава мора да обезбеди средства и изради програме за школовање најдаровитијих ученика и студената, као и да посредује у њиховом запошљавању.

Систему образовања неопходно је вратити васпитну функцију. Да би се то учинило треба преиспитати укинуте васпитне мере у реформама школства од 2000. године и поново увођење оних за које се процени да су имале позитивну и корективну улогу. Осим тога, потребна је реформа законодавства која би одговорност старијих малолетника повезала са друштвено-корисним радом.

Подржавамо мрежу приватних школа и њихову слободу утврђивања програма, планова и календара рада, с тим да испитни захтеви буду уједначени и да државне институције имају увид и контролу над њиховим радом.

Универзитети и остале научне установе треба да имају пуну аутономију, што искључује сваки вид државног, идеолошког или политичког утицаја на научно-наставне садржаје и избор кадра. Стране институције не смеју ни на који начин утицати на кадровску политику на универзитетима и научним установама.

Залагаћемо се да све високообразовне и научне установе које испуњавају високе научне и образовне стандарде, а пре свих САНУ и Матица српска, добију статус институција од посебног националног значаја. Непходно је утврдити националне стратегије развоја врхунске науке и технологије и успостављање националних оквира којима ће научни институти успоставити блиску сарадњу са универзитетима и потпуно се укључити у образовни процес.

Залажемо се за настављање и интезивирање билатералне и међународне сарадње, за координацију научних пројеката и развој нових технологија.

Нарочиту пажњу посветићемо успостављању веза између привреде и универзитета. Радићемо на интензивирању иновативних и проналазачких активности у областима информативних технологија, телекомуникација и технологија које не угрожавају животну средину и доприносе рационалном коришћењу природних ресурса и одрживом развоју.

Полазећи од чињенице да без квалитетног образовања на свим степенима нема развоја државе и друштва уопште, просветним радницима мора да се обезбеди да живе достојанствено од свог рада. Најспособнијим научним радницима треба да се понуде најбољи услови рада и одговарајућа примања да би остали у земљи.

3) Очување и заштита природне средине. Здрава и очувана животна средина је основа добробити и квалитета живота грађана Србије. Зато, Српски демократски савез подржава све активности које доприносе очувању и побољшању животне средине. Залажемо се за свеобухватну контролу оператера, који током својих активности могу довести до загађења ваздуха, воде и земљишта, као и за успостављање обавезе стриктног придржавања важећих стандарда и прописа.

СДС сматра да Србија треба да буде активан члан међунарoдних конвенција којима се штити и унапређује животна средина. Залажемо се и за заштиту биодиверзитета у Србији и активну међународну сарадњу са циљем глобалне заштите биодиверзитета. СДС сматра да треба заштита животне средине, са нагласком на заштиту ваздуха, воде и земљишта од различитих облика загађења треба повезати са одрживим пољопривредним политикама и заштитом биљног и животињског света.

Политика заштите животне средине мора да буде уграђена у различите секторске политике (пољоприведа, енергетика, рударство, саобраћај и грађевина). Развијање свести и едукација о значају заштитe животне средине треба да буде део образовних програма у oсновном и средњем образовању. СДС подржава веће учешће локалних самоуправа у креирању и спровођењу политике заштите животне средине.


4) Држава и црква. Имајући у виду начело да су држава и црква у Републици Србији одвојени, СДС сматра да им треба омогућити слободну сарадњу ради постизања општег добра.

Српска православна црква која окупља велику већину народа у Србији и која је кроз историју дала изузетан допринос очувању и развоју духовног, историјског, државотворног и цивилизацијског наслеђа, мора да има значајну улогу у јавном животу Србије. СПЦ има и право и дужност да јавно износи свој став о питањима значајним за духовно стање појединца, група и народа, као и о питањима из области јавне политике. Посебно, СПЦ има изузетну улогу у одржању Срба и српских светиња на Косову и Метохији и у томе она мора да има подршку и помоћ државе. Поред СПЦ и остале традиционалне верске заједнице у Републици Србији треба да имају посебну заштиту државе ради општег добра.

Међусобна сарадња цркава и верских заједница у Србији треба да буде слободна. Та сарадња мора бити заснована на слободи верника и заједничкој бризи за будућност Србије.

5) Јавно информисање и слобода медија. Демократско друштво и избори захтевају информисане људе, који онда слободно бирају своје представнике. Зато СДС наглашава право и потребу јавности да буде истинито, благовремено, веродостојно и потпуно обавештена. Искуство у нашој и у другим земљама показало је да само држава кроз законска и подзаконска акта, регулаторна тела и гаранцију права новинара и других запослених у медијима може да обезбеди борбу за остварење наведених циљева.

СДС се залаже за постојање медијског плурализма који ће различитим изворима информација одсликавати право на пуну слободу изражавања, поступајући у складу са етичким и професионалним нормама обавештавања.

СДС сматра да без уређивачке независности нема ни медијске слободе, као што нема ни објективног информисања без уредника и новинара који су у професионалном смислу искључиво одговорни јавности. Свака врста притисака, цензуре и самоцензуре је неспојива са новинарском професијом и слободним током информација. Како би се сачувала и унапредила уређивачка и новинарска аутономија, медијска писменост и истраживање у области медија, СДС се залаже за јасан правни и регулаторни оквир којим ће држава гарантовати несметан рад и развој медија. Међутим, несметан рад се не може односити на ширење јавног неморала и разврата. СДС ће се залагати за законска и подзаконска решења која ће обезбедити уклањање вулгарности са насловних страна штампаних медија и са електронских сајтова.

СДС инсистира на јавности података о власничкој структури штампаних и електронских медија, као и пореклу капитала који се улаже у јавно гласило. Недопустиво је постојање монопола, медијске концентрације и власничког обједињавања у области јавног информисања.

6) Спорт и омладинска политика. СДС сматра да је развој спорта један од најбитнијих предуслова за здрав и свестран развој деце и омладине. Спортске активности морају бити првенствено развијане кроз школство и аматерски спорт. Спортистима Србије држава је дужна да омогући све погодности кроз улагања у спортску инфраструктуру, поготову у оним спортовима у којима се дуго остварују врхунски спортски резултати, попут ватерпола, кошарке и одбојке.

Млади људи представљају велики политички, економски и научни потенцијал Србије и њихово место је у политици. Досадашња декларативна подршка младима у њиховом школовању и радном ангажовању, без стварне бриге о њима и њиховој будућности, мора да буде превазиђена низом конкретних мера. Омладина треба да стекне што виши ниво образовања, а послодавцима треба да се дају олакшице приликом запошљавања младих. Младе брачне парове треба стимулисати да имају више деце, у оквиру нове демографске политике.

СДС сматра да држава мора у будућности да подстакне, прати и усклађује друштвену бригу о младима у свим областима живота – образовању, здравственој заштити, предузетништву и запошљавању, науци, култури и стваралаштву.


Република Србија, својом бригом и мерама државне политике, мора омогућити да наша земља постане пожељно место за породични живот, за развој талената и тиме ће предупредити да је млади напуштају у потрази за послом и бољим животом.


7) Брига за Србе ван Србије. Приоритет СДС-а је неговање културног и духовног јединства српског народа у целини. Везе Срба у окружењу са матицом су природне, као што су природне и специјалне и паралелне везе Република Србије и Републике Српске. Неопходно је сарађивати са државама у региону у којима живе Срби, али и отворено се супротставити сваком покушају и чину дискриминације Срба, што је данас често у неким суседним државама. У таквим случајевима Србија мора да употреби сва билатерална, међународно-дипломастска и међународно-правна средства за заштиту својих сународника и њихових националних интереса.


8) Денационализација и реституција. СДС сматра да треба донети измене и допуне тренутно важећег закона о повраћају имовине одузете грађанима Србије након завршетка Другог светског рата, а у циљу поједностављења и веће ефикасности у спровођењу циља и смисла Закона. Свим старим власницима и њиховим законитим, крвним наследницима који су након подношења потребне документације остварили право на повраћај имовине, треба обезбедити правичну новчану надокнаду или одговарајућу замену некретнина. Не сме се дозволити да органи локалне самоуправе саботирају повраћај имовине у случајевима када је Агенција за реституцију донела решења у корист старих власника или њихових наследника. СДС се одлучно противи продаји имовине и пољопривредног земљишта који поступком реституције треба да буду враћени старим власницима.

Тек када неправде нанете углавном из идеолошких разлога буду у највећој могућој мери исправљене, Србија ће доказати да је држава која заиста поштује приватно власништво.


*

* *


Програм и идеје водиље Српског демократског савеза, слобода, демократија и родољубље, утемељене у хришћанским вредостима, представљају пут обнове и развоја српске државе, друштва и народа. Ове идеје надахњивале су историјске вође који су ослобођали наш народ од турског ропства, стварали модерну српску државу и утицали на њен даљи развој.


Програм