ОБНОВА ДРЖАВЕ

Држава, као основна јединица у структури међународних односа добила је на повећаном значају у великим кризама нашег доба (велика европска мигрантска криза, криза поводом вируса Ковид-19, велика светска економска криза од 2008…). Држава је кључна политичка организација за заштиту и гаранцију права и обавеза како народа тако и појединаца на њеној територији. Снажна држава подразумева здрав државни апарат вођен начелима ефикасности и друштвене корисности.

Непрекинуто залагање за европске интеграције од 2000. године до данас Србију није увело у Европску унију али ју је учинило подложнијом уценама, неповољним условима и ограничењима у спољној и унутрашњој политици те економском и научном развоју. Кључна одлика процеса приступања ЕУ огледа се суштински у распродаји националног блага, рудних налазишта, предузећа, грађевинског и пољопривредног земљишта те банкарског система и концесија на изворе вода. Остали аспекти европских стандарда односили су се на рефоме војске и полиције који су довели до драстичног редуковања броја припадника војних снага, делимичне милитаризације полиције и никаквог помака у борби против организованог криминала. Србија треба да одбаци тренутно важећи Споразум о стабилности и придруживању (ССП) са Европском унијомРепублика Србија задржава право да анулира све споразуме који су донети у претходном периоду, a за које се утврди да нису у сагласности са Уставом Републике Србије.

Косово и Метохија је првокласно државно питање. СДС сматра да се свака државна политика одбране Косова и Метохије мора чврсто држати правних основа које дају Устав Србије и Резолуција Савета безбеднсти УН бр. 1244 (1999). Ове чврсте и поуздане координате сваке праве државне политике о овом питању најјаче су уздрмане управо деловањем власти Србије и њиховим нелегалним и противуставним споразумевањем са сепаратистичким представницима косметских Албанаца. Бриселски споразум потписан априла 2013. године директно води ка правном (de iure) признању Косова од стране Владе Србије. Задатак СДС и свих патриотских снага Србије и српског народа јесте да спречи спровођење овог „споразума“ и онемогући најгору перспективу пузећег признавања Косова.