ЗАШТИТА ПОРОДИЦЕ

Посебну пажњу посветићемо породици која је темељ друштва и државе. Породица (отац, мајка и деца) и када је то неопходно хранитељи, заједно са школом чине оквир васпитно-образовног система, који уз здравство, културу и веру чини кључне чиниоце за здравље државе, народа и појединца. Здраво окружење у породици, школи и друштву представља окружење у коме може доћи до пораста природног прираштаја и обнове Србије. Механизми за постизање таквог окружења су бројни и випеслојни и односе се како на заштиту запослених (кроз измене и допуне Закона о раду), заштиту родитеља и посебно трудница и мајки, повластица за вишедетне породице које се односе како на запослење тако и на новчану и другу материјалну помоћ државе за треће дете и промоције здравих начина живота.

Драматичан пад природног прираштаја и егзодус народа из Србије пропраћен је већ дуго бујањем шунда и кича у култури, те промовисањем неукуса, простаклука и неморалности у јавној сфери кроз музику, ријалитије и друге садржаје. У склопу тога, наш народ је запљуснут промовисањем хомосексуалности, ЛГБТ и других нетрадиционалних сексуалних облика понашања. СДС не задире у приватност појединца, али се противи промоцији ових ставова у јавној сфери и залагаће се за измену законодавства и забрану промоције таквог понашања, посебно малолетницима по угледу на решења усвојена у Русији. Осим тога, залажемо се за промовисање квалитетних садржаја у култури и уметности.