{"cpt":"service","style":"1","columns":"3","show":"6","order":"DESC","orderby":"DESC"}

Кључне теме

Држава, као основна јединица у структури међународних односа добила је на повећаном значају у великим кризама нашег доба (велика европска мигрантска криза, криза поводом вируса Ковид-19, велика светска економска криза од 2008…).

Здрава и очувана животна средина је основа добробити и квалитета живота. Зато, СДС подржава све активности које доприносе очувању и побољшању животне средине.

Посебну пажњу посветићемо породици која је темељ друштва и државе. Породица (отац, мајка и деца) и када је то неопходно хранитељи

Крупни транснационални капитал данас постаје претња приватном власништву и економској слободи већине становништва.

Sve teme